April 8, 2013

Dörd ayaqlı əcdadlarımızın ayaq izləri


Təkamül müddətində dənizdən quruya keçidin pəncəüzgəcli balıqlar tərəfindəndən reallaşdığını və üzgəc strukturlarının əvvəlcə ayaqbənzəri strukturlara, sonra isə quruya keçidlə birlikdə bildiyimiz dörd üzvlü (ayaqlı) heyvanların qıçlarına təkamülləşdiyini bilirik. İrlandiyada olan Valentia Adasında, 385 milyon il əvvəl quruya ilk addımlarını atan əcdadlarımızın ayaq izləri kəşf edildi.

Şəkildə ayaq izlərini ayırd edə bilirik. "Manus" adı verilən əl və "Pes" adı verilən ayaq izləri, çarpaz addım hərəkətinə uyğun olan izlər buraxmışdır. Yuxarıdakı şəkildəki izlər, vizualın altından üstünə doğru getmiş bir canlıya aiddir. Vizual "b" hissəsinin sol tərəfində tipik dəniz-quru keçidi nümunələri olan Ictyostega və Acanthostega cinslərindən nümunələr bu addımlara uyğun hala gətirilərək göstərilməkdədir. Sağ tərəfdə isə Tiktaalik canlandırması görülməkdədir. Vizual "c" isə, çarpaz atılan addımların (sol əl ilə sağ ayaq irəli, sonrasında sağ əl ilə sol ayaq irəli şəklində) necə göründüyünu və fosilləşmədəki qarşılıqlarını göstərməkdədir.


Aşağıda bu fosillərin daha əhatəli şəkillərini görə bilərsiniz:Qaynaq: Nature

Yazını dostlarla bölüş

0 şərh var:

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Həyatın Təkamülü • All Rights Reserved.
Distributed By MyBloggerThemes | Design By Templateure
back to top